Cookie policy

Cookies zijn kleine bestanden, afkomstig van de webserver die u consulteert, die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De cookies gebruikt door www.pauwelsverandas.be hebben hoofdzakelijk tot doel het verbeteren van uw navigatie-ervaring op de website. Pauwels Veranda’s hecht een grote waarde aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van de website www.pauwelsverandas.be. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (cfr. infra). De cookies worden gebruikt conform de toepasselijke cookiewetgeving. De huidige Cookie Policy heeft als doel u informatie te verstrekken omtrent de op de website www.pauwelsverandas.be gebruikte cookies, hun functies. U aanvaardt dat Pauwels Veranda’s vervolgens toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat Pauwels Veranda’s deze gegevens opslaat.

Deze opslag van of de toegang tot informatie impliceert een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in het Privacybeleid en bescherming van de persoonsgegevens genoemde doelstellingen. U kan op elk moment en kosteloos uw toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een e-mail te sturen naar [email protected]

Privacy policy

Persoonsgegevens die u invult op deze website worden bewaard door Pauwels Veranda’s. Ze dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken, de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en/of om u te informeren over nieuwe trends, en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar [email protected]